Okolica

Stańkowa to niewielka wieś położona w Górach Sanocko-Turczańskich, na Przedgórzu Bieszczad, między pasmami Gór Słonnych, a pasmem Chwaniów. Leży w Parku Krajobrazowym Gór Słonnych, chroniącym wiele endemitów karpackich. Na terenie parku znajduje się również magiczny Szlak Architektury Drewnianej, obejmujący obiekty sakralne, m.in. cerkiew w Siemuszowej, Hołuczkowie, Tyrawie Solnej. Góry Sanocko-Turczańskie mają Państwu wiele do zaoferowania, mimo że konkurują z wyższymi, bardziej popularnymi Bieszczadami.

Stańkowa to jedna ze starszych miejscowości na tym terenie, jej początki sięgają roku 1457. Została założona na prawie wołoskim przez Mikołaja Czeszyka. Jej właścicielem został niejaki Stanko. Z zapisków wynika, że wieś początkowo nosiła nazwę Stankowa Wola, a od początku XVI wieku Stankowa. Zamieszkiwała ją ludność łemkowska, która po II wojnie światowej, w tzw. akcji „Wisła” została przesiedlona na tereny odzyskane. Położona w Karpatach Stańkowa bogata była w ropę naftową, odgrywającą ważną rolę w rozwoju wsi. Miejscowość ta stanowi jeden z najstarszych ośrodków wydobycia tego surowca na świecie.