Regulamin

 1. Rezerwacja pobytu możliwa jest telefonicznie lub mailowo. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata bezzwrotnego zadatku w terminie wskazanym przez gospodarza w rozliczeniu. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji. Potwierdzonej rezerwacji nie można wykorzystać w terminie innym niż wskazanym początkowo.
 2. Pokoje i domki w Akacjowym Zaciszu wynajmowane są na doby.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. Wcześniejsze lub późniejsze godziny przyjazdu lub wyjazdu są możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu ich z Gospodarzem.
 4. Zakwaterowanie w dniu przyjazdu możliwe jest do godziny 21.30.
 5. Brak przyjazdu Gościa bez wcześniejszej informacji do godziny 10.00 dnia następującego po dniu umówionego przyjazdu, oznacza rezygnację z wynajmu.
 6. Płatność za pobyt uiszczana jest przy meldowaniu w dniu przyjazdu GOTÓWKĄ.
 7.  W przypadku skrócenia pobytu przez Gości, z przyczyn nieleżących po stronie gospodarzy Akacjowego Zacisza koszt zapłaconego pobytu nie ulega zwrotowi.
 8.  Akacjowe Zacisze nie przyjmuje zwierząt.
 9. Drzwi do budynku głównego są zamykane o 22.30. Późniejsze powroty prosimy zgłaszać wcześniej.
 10. Goście Akacjowego Zacisza nie mogą przekazywać pokoju lub domku innym osobom, także w czasie wynajmu.
 11. Osoby niezameldowane w pokoju lub domku nie mogą przebywać na terenie Akacjowego Zacisza.
 12. Ze względu na daleką odległość od szpitali nie przyjmujemy Gości w złym stanie zdrowia, w tym podczas leczenia onkologicznego. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo Gospodarz ma prawo odmówić przyjęcia takich Gości, bez zwrotu wpłaconego zadatku.
 13. W domkach oraz całym głównym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia, za nieprzestrzeganie zakazu Akacjowe Zacisze obciąży Gości karą w wysokości 400 PLN.
 14. Zabrania się przenoszenia wyposażenia między  pokojami lub domkami, a także zmiany ustawienia mebli w pokojach i domkach oraz części wspólnej (salon, jadalnia) bez wyraźnej zgody Gospodarza.
 15. Akacjowe Zacisze nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 16. Akacjowe Zacisze nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Akacjowego Zacisza powstałe z jego winy.
 18. Gość powinien zawiadomić gospodarzy Akacjowego Zacisza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 19. Każdorazowo opuszczając pokój lub domek Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
 20. W Akacjowym Zaciszu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług  mają obowiązek zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innych gości.
 21. Gospodarz oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci (m. in. piaskownica, zjeżdzalnie), jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
 22. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach i domkach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju lub domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 23. Przy każdym z domków znajduje się  grill – zezwala się na używanie tylko i wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu. Palenie ognisk możliwe jest tylko w wyznaczonym miejscu- drewno za dodatkową opłatą przygotowuje Gospodarz.
 24. Gospodarz nie prowadzi usług serwisu pokojowego oraz sprzątania domków podczas pobytu, dlatego obowiązkiem osoby wynajmującej jest utrzymanie ogólnego porządku w wynajętym pokoju lub domku, jego obrębie oraz miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego.
 25. Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, plastiki i metale, papier oraz pozostałości po segregacji.
 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju lub domku będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. Koszt wysyłki ponosi właścicel pozostawionej rzeczy.
 27. Zabronione jest wprowadzanie na teren obiektu zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.
 28. Akacjowe Zacisze ma prawo przerwać świadczenie usługi noclegowej, która została już opłacona w przypadku gdy Gość zakłóca porządek. Przerwanie pobytu Gościa w takim przypadku nie stanowi podstawy do zwrotu należności wpłaconej za pobyt.
 29. Akacjowe Zacisze może odmówić zameldowania osobom niepełnoletnim.
 30. Akacjowe Zacisze nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane z obiektem.
 31. Vouchery pobytowe wykupione w Akacjowym Zaciszu należy wykorzystać do dnia wskazanego na otrzymanym blankiecie. Vouchery mogą przewidywać ograniczenia w zakresie dostępności terminów, w szczególności ograniczenia, co do pobytu w Akacjowym Zaciszu w terminach: tzw. „długich weekendów”, świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku, świąt Wielkanocnych. Nabywca Vouchera jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji pobytu lub usługi, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana wcześniej zarezerwowanego terminu pobytu realizacji vouchera nie jest możliwa- w takim przypadku voucher uważa się za wykorzystany. 
 32. Nabywcy Vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania wykupionej długości pobytu.
 33. W momencie wpłaty zadatku, Gość potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.